1397/03/05
بندر امام خمینی(ره)

نام پروژه

ساختمان بخشداری بندر امام خمینی(ره)

دستگاه اجرایی

فرمانداری بندر ماهشهر

نام پیمانکار

زرین سازه آذر مهر

درصد پیشرفت فیزیکی

50%

وضعیت اجرای پروژه

فعال

توضیحات

در مرحله اجرای سقف می باشد

محل اجرا

روبروی ایستگاه راه آهن بندر امام خمینی(ره)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام پروژه

احداث سالن ورزشی

دستگاه اجرایی

اداره ورزش و جوانان استان خوزستان

نام پیمانکار

 

درصد پیشرفت فیزیکی

80%

وضعیت اجرای پروژه

فعال

توضیحات

 

محل اجرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام پروژه

پارک ساحلی

دستگاه اجرایی

شهرداری بندر امام خمینی(ره)

نام پیمانکار

 

درصد پیشرفت فیزیکی

%

وضعیت اجرای پروژه

فعال

توضیحات

 

محل اجرا