1398/03/28
مشاهده خبر
تاریخ: 1397/10/04 نظرات: 0 نظر نمایش: 31 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
🔺بازدید شریفی معاون فرماندار و کاظمی معاون شهردار از پروژه احداث و اتصال میدان انرژی هسته ای به بلوار۱۷ شهریور

🔺بازدید شریفی معاون فرماندار و کاظمی معاون شهردار از پروژه احداث و اتصال میدان انرژی هسته ای به بلوار۱۷ شهریور

🔺بازدید شریفی معاون فرماندار و کاظمی معاون شهردار از پروژه احداث و اتصال میدان انرژی هسته ای به بلوار۱۷ شهریور
 

کد: 47631
نویسنده خبر: روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر
 
تصاویر مرتبط
  • 🔺بازدید شریفی معاون فرماندار و کاظمی معاون شهردار از پروژه احداث و اتصال میدان انرژی هسته ای به بلوار۱۷ شهریور
امتیاز بندی