1398/05/26
مشاهده خبر
تاریخ: 1397/09/13 نظرات: 0 نظر نمایش: 54 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
🔶 برگزاری بیستمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدرسه شهیده سهام خیام شهرچمران

🔶 برگزاری بیستمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدرسه شهیده سهام خیام شهرچمران

🔶 برگزاری بیستمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدرسه شهیده سهام خیام شهرچمران
۱۱ آذر
ساعت ۹ صبح

کد: 47083
نویسنده خبر: روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر
 
تصاویر مرتبط
  • 🔶 برگزاری بیستمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدرسه شهیده سهام خیام شهرچمران
  • 🔶 برگزاری بیستمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدرسه شهیده سهام خیام شهرچمران
امتیاز بندی