1398/05/02
مشاهده خبر
تاریخ: 1397/04/29 نظرات: 0 نظر نمایش: 186 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
جلسه ساماندهی ومنظر سازی کریدور لوله های نفتی در مرکز ماهشهر به ریاست آریا زنگنه معاون فرماندار

جلسه ساماندهی ومنظر سازی کریدور لوله های نفتی در مرکز ماهشهر به ریاست آریا زنگنه معاون فرماندار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بندرماهشهر
در این جلسه  آریازنگنه معاون برنامه ریزی وعمرانی  فرمانداری ماهشهربه مدیران خطوط لوله نفت وگاز وپخش فراورده های نفتی وسایر دست اندرکاران کریدور لوله های مورد نظر که باعث ایجاد خلل در زیباسازی شهربندر ماهشهر شده اند بطور جدی تذکر داد که ظرف مدت زمان مشخص نسبت به برچیدن لوله های نفتی وهمکاری با شهرداری بندر ماهشهر جهت منظر سازی وزبیاسازی  وبرچیدن لوله های غیر فعال اقدام نمایند وخواستار رفع بوروکراسی اداری وعملیاتی پروژه شدند.ویادآوری نمودند که ادامه این روند پیامدهای منفی امنیتی واجتماعی را به دنبال خواهد داشت. واز دادستان محترم خواستند که نسبت به موضوع ورود نموده وبا مدیرانی که به دفع اولوقت می گذرانند وبا اهمال کاری وعدم پبگیری موثر ،باعث خلل در اجرای پروژه می شوند به دلیل ارتباط موضوع با بهداشت وامنیت مردم ،برخورد شایسته قانونی را معمول دارند.در این جلسه مقرر گردید شهرداری ماهشهر در اسرع وقت  اقدام به جمع آوری زباله وتسطیع وزیبا سازی اقدام مرتبط را به عمل آورده واداره آب وفاضلاب جهت جلوگیری از نشت فاضلاب به نیزارهای اطراف مسیر تدابیر لازم را اتخاذ نماید وهمچنین مقرر گردید جهت تسریع در خشک نمودن نیزاز ها وبرچیدن لوله های بلااستفاده ومنظر سازی ،ظرف هفته آینده جلسه ای با مدیر عامل مناطق نفت خیز جنوب ترتیب داده شود.
 

کد: 43038
نویسنده خبر: روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر
 
تصاویر مرتبط
  • جلسه ساماندهی ومنظر سازی کریدور لوله های نفتی در مرکز ماهشهر به ریاست آریا زنگنه معاون فرماندار
امتیاز بندی