1398/06/25
نمایندگان شورای اسلامی شهر

شهر بندر ماهشهر

شهر بندر امام خمینی(ره)

شهر چمران

 

ناصر فیصلی زاده

رئیس شورا

سید هادی موسوی

رئیس شورا

بلقیس حسینی

رئیس شورا

 

شهناز حیدری

نائب رئیس

بیژن یوسفی

نائب رئیس

صادق صباحی مقدم

نائب رئیس

 

مجتبی آبادی

حسین عبیداوی

مهناز کعیان حسینی

 

مینا افشون

کامران قاسمی

زهره ارجمند زیارتی

 

کامران رئیس قنواتی

عبداله نیک زاد

مینا امین امجد

   

سعید حیاتی

سید امین موسوی

مهدی امیری فر

   


بهنام ادیبی

نادر حسن نژادیان

   


مهدی فلاحی

   

 


داود مجدم