1397/03/05
نمایندگان شورای اسلامی شهر

شهر بندر ماهشهر

شهر بندر امام خمینی(ره)

شهر چمران

 

قدرت اله سلطانی

رئیس شورا

سید هادی موسوی

رئیس شورا

بلقیس حسینی

رئیس شورا

 

نعمت اله قنواتی

نائب رئیس

بیژن یوسفی

نائب رئیس

صادق صباحی مقدم

نائب رئیس

 

نافع آلبوغبیش 

حسین عبیداوی

مهناز کعیان حسینی

 

مینا افشون

کامران قاسمی

زهره ارجمند زیارتی

 

کامران رئیس قنواتی

عبداله نیک زاد

مینا امین امجد

   

محمد عبادی

سید امین موسوی

مهدی امیری فر

   

سید علیرضا شیرمردی

بهنام ادیبی

نادر حسن نژادیان

   

ناصر فیصلی زاده

مهدی فلاحی

   

 

سعید حیاتی

داود مجدم

   

 

مجاهد نظارات

   

 

حسن دوستان