1396/07/26
معرفی بخش

موقعيت و محدوده جغرافيائي بخش مركزي بندرماهشهر

در طرح تقسيمات كشوري گذشته بخش مركزي بندرماهشهر داراي دو دهستان بنامهاي جراحي و حومه بوده كه بر طبق قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري حائز شرايط يك دهستان بنام دهستان جراحي شناخته شده است. دهستان جراحي در شمال شرقي شهرستان بندرماهشهر و بين 48 درجه و 56 دقيقه تا 49 درجه و 22 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ و بين 30 درجه و 8 دقيقه تا 30 درجه و 55 دقيقه عرض شمالي از خط استوا قرار گرفته است و از شمال به شهرستان اهواز و از شرق به شهرستان رامشير و رامهرمز و از جنوب به شهرستان بندرماهشهر و از جنوب غربي به بخش بندرامام  و از غرب به شهرستان شادگان محدود بوده و وسعت آن 1496 كيلومترمربع ميباشد. لازم به ذكر است كه كليه روستاهاي شهرستان در بخش مركزي قرار گرفته اند.

 

وضع زمين، انواع خاك و پوشش گياهي

 

زمين هاي اين دهستان جلگه اي بوده كه آبرفت دوران چهارم زمين شناسي است و شامل خاك رس، ماسه و شن ريزه مي باشد و زمين هاي جنوبي آن شور است. پوشش گياهي دهستان عبارتنداز: گز، خارشتر، لگجي،‌كنار، نخل، نوعي بوته به نام كوير، اكاليپتوس، بيعار 

 

رودخانه و عوارض طبيعي

 

رودخانه جراحي در سطح اين بخش جريان دارد كه با عبور از ميان اراضي مستعد كشاورزي باعث رونق و توسعه كشاورزي، توليدات زراعي و باغي و نمچنين شيلاتي و دامداري مي باشد.

 

آب و هوا

 

اقليم دهستان جراحي  خشك و گرم و بياباني بوده و داراي تابستان گرم و طولاني مي باشد كه به دليل گرما و رطوبت زياد ( به علت نزديكي به دريا ) و عدم جابجائي هوا و تابش شديد خورشيد در فصل گرما،‌به دفعات هواي سختي ايجاد شده كه در محل شرجي ناميده مي شود. متوسط ميزان بارندگي سالانه دهستان حدود 8/188 ميليمتر مي باشد كه بيشتر بصورت نزول باران در فصل پائيز و زمستان مي باشد. حداكثر درجه حرارت حدود 52 درجه مي باشد.

  

جمعيت

 

بخش مركزي بندرماهشهر جمعاً داراي 217 روستا، مزرعه و مكان مي باشد كه از اين مجموع تعداد 60 روستا داراي سكنه و تعداد 71 مزرعه مستقل و تابعه و تعداد 86 مكان و موسسه و مرغداري و دامداري وجود دارد. آمار جمعيتي روستائي در بخش مركزي براساس آمار سال 1385 بالغ بر 16 هزار نفر مي باشد ليكن براساس آمار سال 1388 مركز بهداشت و درمان شهرستان آمار جمعيت روستائي بخش مركزي 19699 نفر و 2439 خانوار مي باشد.

 

تعداد روستاهاي بالاي 100 خانوار:

 

 5 روستا شامل روستاهاي گرگر،‌قدس، مقطوع عليا، هشچه سفلي، شهرك مدني

 

تعداد روستاهاي بالاي 50 خانوار:

 

5 روستا شامل روستاهاي مكسرمگاطيف، گمبزون، ثلث سفلي، هشچه مكينه و بنيوارسفلي

 

♦ تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار:

 

20 روستا شامل روستاهاي هشچه عليا، چم سيدلطيف، خمزه سفلي، حديد، عگله مياح، چم معاوي، ابوعلايج سفلي،‌آلبوحردان سفلي،‌شليوط، مكسرعليا، بنيوارعليا، مكينه شركت، خلافيات، ايستگاه گرگر و مشامبر .

 توضيح اينكه بقيه روستاهاي بخش مركزي زير 20 خانوار مي باشد.

 

قوميت و زبان

 

ساكنين روستاهاي بخش مركزي به صورت عشاير جراحي از طايفه هاي مقدم، عساكره، آلبوغبيش، سادات آلبوشوكه و حيدريهستند. اهالي روستاهاي بخش مركزي به زبان عربي گفتگو نموده و از آداب و سنن عشاير تبعيت مي نمايند.

  

وضعيت خدمات كشاورزي

 

اراضي بخش مركزي بندرماهشهر قسمتي از جلگه خوزستان محسوب مي شود كه رودخانه پرآب جراحي از ميان اراضي مستعد آن عبور مي كند اين بخش داراي پتانسيل بالقوه آب و خاك براي توسعه كشاورزي با هدف بالا بردن توليدات زراعي، باغي و همچنين شيلات و دامداري است مقدار اراضي قابل كشت بخش مركزي 17500 هكتار مي باشد كه از اين مقدار 15000 هكتار اراضي آبي و مقدار 2500 هكتار ديم مي باشد و در كنار آن ساير محصولات زراعي نظير دانه هاي روغني شامل كلزا و كنجد ، گياهان علوفه اي نظير يونجه و سودانگراس، صيفي جات نظير خربزه و هندوانه و حبوبات نظير لوبيا و باقلا و سبزيجات كشت ميگردد. محصول باغي غالب بخش مركزي بندرماهشهر خرما مي باشد كه سطح زير كشت آن 1400 هكتار ميباشد. ارقام معروف خرماي شهرستان سعمران ميباشد كه 95% كشت خرماي شهرستان را به خود اختصاص داده و جنبه صاداراتي دارد كه از ديگر انواع خرماي منطقه مي توان خرماي گنتار، بريم، زاهدي و برحي را نام برد.