1398/06/25
 

وسـعت ) استـان ، شهـرستـان(

مساحت استان خوزستان

64057 کیلو متر مربع

مساحت شهرستان بندر ماهشهر

 1902 کیلومتر مربع

مساحت شهر بندر ماهشهر

 

مساحت شهر بندر امام خمینی(ره)

 

مساحت شهر چمران

 

 

جمعـیت ) شهـرستـان ، شهـر ، بخـش )

جمعیت استان خوزستان

4531720 نفر

جمعیت شهرستان بندر ماهشهر

278037 نفر

جمعیت شهر بندر ماهشهر

153778 نفر

جمعیت شهر بندر امام خمینی(ره)

72357 نفر

جمعیت شهر چمران

31138 نفر

جمعیت روستاهای بخش مرکزی

20764 نفر

 

تعـداد روستـا ، دهستـان ، بخـش

تعداد شهر

3 شهر

تعداد بخش

2 بخش

تعداد دهستان

1 دهستان

تعداد روستاها

65 روستا

 

تعـداد شهرک های صنعتی و مناطق ویژه

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

20 پتروشیمی

منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)

1 منطقه

شهرک صنعتی بندر ماهشهر

37 شرکت

شهرک صنعتی بندر امام خمینی(ره)

3 شرکت