1398/06/25
ادارات واقع در شهر بندر امام خمینی(ره)

نام دستگاه

نام مدير

آدرس/ تلفن

آدرس اینترنتی

گزارش عملکرد

آب جنوبشرق

 

 

 

آب و فاضلاب

ابراهیم علوانی

 

 

 

آموزش و پرورش

گنجی

 

 

 

اداره برق

جوکار

 

 

 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نظری

 

 

 

امام جمعه

محمد تابش

 

 

 

صنعت،معدن و تجارت

بدری

 

 

 

بنادر و دريانوردي

ابراهيم ايدني

 

 

 

بنياد شهيد

 

 

 

 

پايانه بندر امام (ره)

ناصري

 

 

 

پليس راه

اسدی

 

 

 

تأمين اجتماعي شماره 1

مهرانفر

 

 

 

تأمين اجتماعي شماره 2

ضياء صباغ

 

 

 

ورزش و جوانان

تهذیبی

 

 

 

ثبت احوال

سوقی 

 

 

 

حوزه علميه برادران

 

 

 

 

حوزه علميه خواهران

 

 

 

 

دادگاه

هلالی

 

 

 

دارايي و امور مالیاتی

سعید حوایج

 

 

 

دانشگاه پيام نور

جمال کاظمی اصل

 

 

 

راه آهن

 

 

 

 

شهرداري

علی گلمرادی

 

 

 

شهرك صنعتي

علی علیپور

 

 

 

كشتيراني جنوب

احمد زنگوئي

 

 

 

كميته امداد

قنبری

 

 

 

اداره گاز

چعبی

 

 

 

گمرگ

 بختیاری

 

 

 

مخابرات

ابوعلی

 

 

 

مسکن و شهرسازی

خاکسار