دکتر قمر : نماز نماد وحدت بین مسلمین شناخته شده ست

فرماندار شهرستان ماهشهر با اشاره به اینکه نماز نماد وحدت در میان مسلمانان است گفت: نماز یک فریضه الهی است که می تواند در تمامی ابعاد زندگی فرد و جامعه تاثیر گذار باشد.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری ماهشهر منصور قمر در همایش نماز نور دیده محمد (ص) هدف از برگزاری اینگونه همایش ها در شهرستان را تاکید بر اهمیت این فریضه در جامعه بیان کرد. 

وی گفت : یکی از دلایل خواندن نماز یادآوری حاکمیت مطلق خداوند متعال در عالم هستی است .

 قمر با بیان اینکه نماز در تمامی ابعاد تاثیر خود را گذاشته و از اهمیت بسیار بالای برخوردار است گفت: نماز حتی در بعد سیاسی یادآور وحدت بین مسلمان های جهان است.

 در ادامه معاون فرماندار ماهشهر بیان کرد : نماز، محکم ترین رشته ی الفت بین بندگان و خداست و کسی که از این پیوند جدا باشد، حیات و زندگیش از نور این عبادت پربها بی بهره است.

سالم عبادی افزود: نماز ریسمان اتصالی است که همه هستی و موجودیت آدمی را به ملکوت پیوند داده و مانند این رشته پرارزش و منبع فیض، برنامه ای برای ایجاد ارتباط بین بشر و حق مطلق نمی توان یافت.

وی با بیان اینکه نماز انسان را از زشتی ها و منکرات باز مى دارد بیان کرد: طبیعت نماز از آنجا که انسان را به یاد نیرومندترین عامل بازدارنده یعنى اعتقاد به مبداء و معاد مى اندازد داراى اثر باز دارندگى از فحشا و منکر است.

معاون فرماندار ماهشهر اظهار کرد: انسانى که به نماز مى ایستد و تکبیر مى گوید و پروردگار را از همه چیز برتر و بالاتر مى شمرد و با یاد نعمت های خداوند او را به رحمانیت و رحیمیت مى ستاید، بدون شک در قلب و روح چنین انسانى جنبشى به سوى حق ،حرکتى به سوى پاکى و جهشى به سوى تقوا پیدا مى شود.

۳۵۷۰