🔻در مراسمی🔻

آیین تکریم و معارفه معاونین فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر با حضور فریدون بندری فرماندار شهرستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر : آیین تکریم و معارفه معاونین فرمانداری بندرماهشهر با حضور  بندری فرماندار برگزار و طی حکمی از سوی دکتر خلیلیان استاندار خوزستان به پیشنهاد فرماندار شهرستان، سرکارخانم معصومه سلیمانی به سمت معاون برنامه ریزی و توسعه و علی بیگدلی به سمت معاون هماهنگی و امور عمرانی معارفه شدند.همچنین در این مراسم از زحمات مهرزاد شریفی و ابراهیم آریا زنگنه در مدت زمان تصدی این مسئولیت ها تقدیر بعمل آمد.

روابط عمومی فرمانداری بندر شهرستان ماهشهر

۴۵۵