جلسه شورای میراث فرهنگی با حضور فرماندار شهرستان و سایر اعضاء برگزار گردید.

🔻 فرماندار شهرستان در شورای میراث فرهنگی عنوان کرد:🔻

شهرداری ها در ایجاد مکان مناسب بازارچه‌های صنایع دستی مشارکت نمایند/دستگاه های دولتی مکلف به استفاده از محصولات صنایع دستی و میراث فرهنگی شهرستان در برنامه‌های خود هستند/از دانش آموزان و معلمان فعال در زمینه میراث فرهنگی بندرماهشهر تجلیل بعمل آمد

🔶به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بندرماهشهر: جلسه شورای میراث فرهنگی با حضور فرماندار شهرستان و سایر اعضاء برگزار گردید.

🔶فریدون بندری در این جلسه اظهار داشت: میراث فرهنگی یکی از مهمترین مؤلفه و نماد های هر ملت و منطقه بشمار رفته که ما در منطقه بندرماهشهر میبایست ضمن شناسایی و ثبت میراث فرهنگی ملموس و ناملموس خودمان،در معرفی آن به نسل جدید و همچنین سایر مناطق کشورمان و حتی در سطح جهانی، کوشا باشیم. قطعاً حوادث تاریخ ساز همانند نقش بندر ماهشهر در دفاع مقدس نیز مشمول همین نمادهای مقدس و غیر ملموس فرهنگی شهرستان بوده که لازم است در معرفی آن اهتمام ویژه داشته باشیم .

🔶وی در ادامه ابراز کرد: یکی از راه‌های اجرای این امر،توجه دستگاه های دولتی و نیمه دولتی به موضوع میراث فرهنگی و معرفی آن در برنامه‌های خود به مخاطبان و مجموعه های تحت فعالیتشان می‌باشد، که بر همین اساس سایر دستگاه ها را مکلف به معرفی و استفاده از ظرفیت‌ها و محصولات صنایع دستی و میراث فرهنگی شهرستان بندرماهشهر در برنامه‌های خود مینمائیم.

🔶نماینده عالی دولت و رئیس شورای میراث فرهنگی در شهرستان بندرماهشهر در پایان بیان داشت: از دیگر تمهیدات لازم گرفته شده، مکلف کردن شهرداری های سطح شهرستان در ایجاد مکان های مناسب جهت اجرای جمعه بازار ویژه فعالان حوزه صنایع دستی بوده،ضمن آنکه در تلاش هستیم تا با رفع برخی موانع زمینه فعالیت بازارچه دائمی صنایع دستی و میراث فرهنگی شهرستان را در کنار کانال خور واقع در فاز ۳ فرآهم سازیم.

🔶در حاشیه این جلسه از دانش آموزان و معلمان فعال در حوزه میراث فرهنگی شهرستان تجلیل بعمل آمد.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر

۳۴