🔻 فرماندار شهرستان بندر ماهشهر خواستار شد:🔻

دستگاه های اجرایی مکلف به ارائه طرح های اولویت دار خود جهت ایجاد اشتغال در سال جاری هستند/ترسیم سند چشم انداز مشاغل خانگی و خود اشتغالی سال ۱۴۰۱ مهمترین برنامه ما می‌باشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بندرماهشهر: جلسه شورای اشتغال با حضور بندری فرماندار شهرستان و سایر اعضاء برگزار و آخرین وضعیت عملکرد دستگاه های اجرایی در جذب اعتبارات اشتغالزایی مورد بررسی قرار گرفت.

🔶 فریدون بندری در این جلسه اظهار داشت: تولید و اشتغال در سایر جوامع و در همه زمان ها مورد توجه بوده که در کشور ما نیز این امر وجود داشته، به گونه ای که حداقل بیش از یک دهه در نامگذاری سالها امر تولید و یا اشتغال از مهمترین مؤلفه ها بوده است.

🔶وی در ادامه درخصوص اهداف نامگذاری سال جدید بنام «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ابراز کرد: به نظر بنده هدف از این نامگذاری، ابتدا شناخت دست اندرکاران اشتغال نسبت به تفاوت این دو مؤلفه و سپس راهبری آن در رسیدن به اهداف مورد نظر می‌باشد.

🔶بندری در ادامه افزود: اشتغالزایی یعنی استفاده از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد اشتغال، که مدیر مربوطه با درنظر گرفتن ظرفیت خالی موجود در دستگاه یا زیرمجموعه خود، جذب نیرو کرده و اشتغالزایی کند، اما در بحث اشتغال آفرینی بویژه از نوع دانش بنیان، مدیر باید در بدو شروع، امکان سنجی در زیرمجموعه خود کرده و با درنظر گرفتن ظرفیت ها،موقعیت، توانمندی ها و نیازسنجی آن منطقه یا مجموعه اقدام به آفرینش شغل و اشتغال آفرینی نماید،که نمونه آن در شهرستان بندرماهشهر،منطقه ویژه پتروشیمی بوده که در این مجموعه با آن مساحت، در زمان ایجاد این منطقه، توجهی به امر صنایع پایین دستی که در ایجاد و آفرینش اشتغال نقش بسزایی دارند، نشده و اکنون که این مجموعه از لحاظ مکان به اشباع رسیده و شرکتهای پتروشیمی جایی برای صنایع و شرکتهای پایین دستی نگذاشته اند.

🔶رئیس شورای اشتغال شهرستان بندرماهشهر در ادامه تصریح کرد: مبحثی که به آن اشاره شد، یکی از مهمترین عوامل در نرسیدن توازن توسعه صنعت و افزایش شمار بیکاران در بندرماهشهر بوده، زیرا بدون امکان سنجی، چشم انداز بلند مدت در سایر جوانب و عدم کار کارشناسی موجب رشد جمعیت در این منطقه شده بدون آنکه به آینده این جمعیت و نسل های بعد از آنها توجهی شود.

🔶نماینده عالی دولت و رئیس شورای اشتغال در شهرستان بندرماهشهر در پایان بیان داشت: با درنظر گرفتن موارد ذکر شده، سایر دستگاه های اجرایی دولتی و نیمه دولتی را مکلف به ارائه برنامه ها و طرح های اولویت دار خود در بحث اشتغالزایی و اشتغال آفرینی در سال جاری ۱۴۰۱ نمودیم تا در یک زمان کوتاه نسبت به این امر اقدام نموده و آن را راهبری نمایند و در پایان سال شاهد تغییرات محسوسی در بحث اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در شهرستان باشیم،ضمن آنکه تصمیم بر آن داریم تا برای نخستین بار سند چشم‌انداز مشاغل خانگی و خود اشتغالی را با در نظر گرفتن ظرفیت ها و نیازسنجی های صورت گرفته توسط کارشناسان امر ، ترسیم نماییم.

🔶در ادامه این جلسه سایر اعضاء به بیان نظرات خود و عملکرد دستگاه مربوطه در سال گذشته و میزان جذب اعتبارات اشتغالزایی پرداختند.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر

۴۰