🔶دومین نمایشگاه تخصصی توانمندی بانوان شهرستان بندر ماهشهر با حضور فریدون بندری فرماندار،

فتتاح دومین نمایشگاه تخصصی توانمندی بانوان شهرستان بندر ماهشهر

🔶دومین نمایشگاه تخصصی توانمندی بانوان شهرستان بندر ماهشهر با حضور فریدون بندری فرماندار، حبیب آقاجاری نماینده مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولین شهرستان بندر ماهشهر در محل پارک بزرگ مهرماه افتتاح گردید.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر

۷۶