🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻بازدید رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور از صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻بازدید رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور از صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

🔶علی سلاجقه معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور به همراه استاندار خوزستان، سرپرست فرمانداری بندر ماهشهر، نماینده بندر ماهشهر و بندر امام خمینی در مجلس شورای اسلامی صبح پنجشنبه از طرح‌های زیست محیطی در حال اجرا در صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بازدید کردند.

🔶به گزارش روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر،  صبح پنجشنبه رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور به همراه سرپرست فرمانداری در بدو ورود، بازدید دریایی از خروجی پساب صنایع پتروشیمی انجام دادند.

🔶بازدید از پروژه تصفیه پساب پتروشیمی بندر امام و مارون از دیگر برنامه‌های این بازدید بود.

روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

۱۹