نتایج نهایی شمارش آراء شورای شهر بندر ماهشهر، بندر امام خمینی ره و شهر چمران

ستاد انتخابات کشور

نتایج نهایی شمارش آراء شورای شهر بندر ماهشهر، بندر امام خمینی ره و شهر چمران

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه دفرمایید

 

نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامى شهر بندر ماهشهر

نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامى شهر بندر امام خمینی ره

نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامى شهر چمران

 

 

 

روابط عمومی فرمانداری بندرماهشهر

۲۶۶۸