شیوه نامه مصادیق مجاز و غیر مجاز تبلیغات انتخابات و اسامی نهایی نامزدهای حضور در ششمین دوره ی انتخابات شورای اسلامی شهر وروستا

بندرماهشهر - بندرامام - چمران

جهت بارگیری و مشاهده شیوه نامه مصادیق مجاز و غیر مجاز تبلیغات انتخابات و لیست اسامی نهایی نامزدهای حضور در ششمین دوره ی انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در حوزه انتخابیه  بندر ماهشهر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید .

لازم به ذکر است اسامی داوطلبان نهایی حوزه های انتخابیه بندر ماهشهر ۸۱نفر، بندرامام خمینی ره ۷۵ نفر و چمران ۳۰ نفر نفر اعلام شد.

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بیست و هشتم خرداد برگزار می شود.
 

شیوه نامه مصادیق مجاز و غیر مجاز تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا

 

 

لیست نهایی اسامی نامزد های سایر شهرک و روستاها

فرم۲۸_بسیتین فرم۲۸_تخیط سفلی فرم۲۸_چم مهاوی فرم۲۸_خمزه سفلی (۱) فرم۲۸_روستای ابوعلایج سفلی (۱) فرم۲۸_روستای ابوعلایج علیا فرم۲۸_روستای آلبوحردان علیا فرم۲۸_روستای بنیوارسفلی فرم۲۸_روستای بنیوارعلیا فرم۲۸_روستای تویجیه بالا فرم۲۸_روستای ثلث علیا فرم۲۸_روستای چم سید لطیف فرم۲۸_روستای حدید فرم۲۸_روستای حریه فرم۲۸_روستای خلافیات فرم۲۸_روستای سدیره سفلی فرم۲۸_روستای شلیوط فرم۲۸_روستای شهرک قدس (۱) فرم۲۸_روستای عگله میاح فرم۲۸_روستای گمبزون فرم۲۸_روستای مقطوع سفلی فرم۲۸_روستای مقطوع علیا فرم۲۸_سدیره علیا فرم۲۸_سریمه فرم۲۸_شهرک آیت الله مدنی (۱) فرم۲۸_گرگر فرم۲۸_مقطوع وسطی فرم۲۸_مکسرسفلی فرم۲۸_مکسرعلیا فرم۲۸_مکسرمگاطیف فرم۲۸_مکسروسطی فرم۲۸_هدامه علیا فرم۲۸_هشچه سفلی فرم۲۸_هشچه علیا فرم۲۸_هشچه مکینه

 

لیست شعب ثبت نام و اخذ رأی سایر شهرک و روستاها

فرم۹_بسیتین فرم۹_تخیط سفلی فرم۹_چم مهاوی فرم۹_خمزه سفلی فرم۹_روستای ابوعلایج سفلی فرم۹_روستای ابوعلایج علیا فرم۹_روستای آلبوحردان علیا فرم۹_روستای بنیوارسفلی فرم۹_روستای بنیوارعلیا فرم۹_روستای تویجیه بالا فرم۹_روستای ثلث علیا فرم۹_روستای چم سید لطیف فرم۹_روستای حدید فرم۹_روستای حریه فرم۹_روستای خلافیات فرم۹_روستای سدیره سفلی فرم۹_روستای شلیوط فرم۹_روستای شهرک قدس فرم۹_روستای عگله میاح فرم۹_روستای گمبزون فرم۹_روستای مقطوع سفلی فرم۹_روستای مقطوع علیا فرم۹_سدیره علیا فرم۹_سریمه فرم۹_شهرک آیت الله مدنی فرم۹_گرگر فرم۹_مقطوع وسطی فرم۹_مکسرسفلی فرم۹_مکسرعلیا فرم۹_مکسرمگاطیف فرم۹_مکسروسطی فرم۹_هدامه علیا فرم۹_هشچه سفلی فرم۹_هشچه علیا فرم۹_هشچه مکینه

روابط عمومی فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر

 

۹۹۳