*تغییر ساعت شروع به کار ادارات*

*تغییر ساعت شروع به کار ادارات*

 

*تغییر ساعت شروع به کار ادارات*

به استناد بند (۱) جلسه شماره ۵۶ ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۰  ساعت شروع به کار ادارات استان تا شروع ماه مبارک رمضان از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۳:۳۰ می باشد.

۹۸