در جلسه شورای جهاد کشاورزی شهرستان عنوان شد:

🔻🔻
در جلسه شورای جهاد کشاورزی شهرستان عنوان شد:

 

تولید محصولات کشاورزی بندرماهشهر نسبت به سالهای گذشته افزایش کمی و کیفی داشته است

 

🔶به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر: جلسه شورای کشاورزی شهرستان به ریاست فریدون بندری سرپرست فرمانداری و مدیران دستگاههای ذی ربط برگزار گردید.

🔶در ابتدای این جلسه فریدون بندری سرپرست فر‌مانداری شهرستان بندر ماهشهر اظهار داشت: از اهتمام ویژه اعضای شورای جهاد کشاورزی شهرستان نسبت به رفع مشکلات این بخش و انجام اقدامات اجرایی و عملیاتی در توسعه و پیشبرد اهداف بخش کشاورزی و رفع برخی معضلات موجود، تقدیر و تشکر میکنم.

🔶نماینده عالی دولت در شهرستان بندر ماهشهر در پایان بیان داشت: یکی از مهمترین اهداف ما در بحث توسعه پایدار شهرستان و اشتغالزایی، بخش کشاورزی بوده که بحمدالله بندرماهشهر دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه ای برخوردار بوده و در تصمیمات بلندمدت ما توجه ویژه ای به آن خواهد شد.

🔶سپس آریازنگنه معاون فرماندار ابراز داشت: وضعیت حوزه کشاورزی شهرستان در ابعاد مختلف اعم از میزان سهمیه موجود، عمده جذب آنها، کمبودهای موجود و سایر موارد مرتبط به صورت پیوسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

🔶در پایان ادامه جلسه مطرودی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عنوان داشت: آمار کلی میزان کشت سال گذشته و امسال نسبت به سالهای ماقبل آن افزایش کمی و کیفی در محصولات کشاورزی را نشان می دهد که باعث امیدواری ما در رشد و توسعه این بخش شده است.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر

۳۵