بازدید سرپرست فرمانداری بندرماهشهر از مجموعه آبرسانی جنوب شرق

🔻بازدید سرپرست فرمانداری بندرماهشهر از مجموعه آبرسانی جنوب شرق

این بازدید با حضور بندری سرپرست فرمانداری شهرستان، عکرش معاون سیاسی و خسروی بخشدار بندرامام صورت پذیرفت

در ابتدا فرماندار محترم شهرستان ضمن تقدیر و تشکر ویژه از اهتمام مجموعه آبرسانی جنوب شرق در راستای افزایش و پایداری کیفیت اب شهرستان، خواستار تلاش حداکثری و استفاده از همه ظرفیت های موجود در تامین و رضایت مندی شهروندان شهرستان شد وتاکید کردند با تکیه بر مدیریت جوان و پویا در آینده شهرستان از نظر کیفیت اب دچار هیچگونه دغدغه و نگرانی نباشد، دغدغه ایی که متاسفانه سالهاست مردم شهرستان از آن رنج برده اند.

در ادامه راشدی مدیر آبرسانی جنوب شرق توضیحاتی از مجموعه و ماهیت مجموعه شبکه های انتقال آب جنوب شرق را شرح داد و در ادامه با توجه به اهمیت کیفیت آب شهرستان از پروژهای تعریف شده و دستاورهای بوجود آمده در سال ۹۹ توضیحاتی ارائه کرد.

🔶 همچنین عادل عکرش معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری از مجموعه تلاشها و پیگیریهای جدی مجموعه فرمانداری، برگزاری جلسات متعدد در شورای سلامت و همچنین جلسات مستمر بررسی کیفیت آب گزارشی ارائه و از تلاشهای مجدانه و دلسوزانه مجموعه آب جنوب شرق در سال ۹۹ در راستای افزایش کیفیت آب تقدیر و تشکر نمود.

🔶 از کارهای صورت گرفته در سال ۹۹ مجموعه آبرسانی جنوب شرق میتوان به هوشمند سازی و بهره برداری پل های دکانتورهای تصفیه خانه، بازسازی ۱۰۰ درصدی حوضچه های تزریق زاج، راه اندازی و ساخت مخازن کلرفریک و اورهال و بازسازی ۳ فیلتر تحت فشار سربندر ۱ اشاره کرد که این امر موجب افزایش کیفیت آب شرب شهرها شده است

روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

۵۲