مشکلات و راهکارهای ارتقاء جایگاه شهرک صنعتی بندرماهشهر مورد بررسی قرار گرفت

در بازدید و گفتگوی فرماندار با کارآفرینان و مدیران شهرک صنعتی بندرماهشهر صورت پذیرفت:

مشکلات و راهکارهای ارتقاء جایگاه شهرک صنعتی بندرماهشهر مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر: در بازدید سرزَده مهندس فریدون بندری سرپرست فرمانداری از شهرک صنعتی بندرماهشهر و گفتگو با مدیران و برخی از کارآفرینان این مجموعه، مسائل و مشکلات مربوط به این بخش و راهکارهای توسعه و ارتقاء جایگاه شهرک صنعتی مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر

۳۵