🔻جلسه ستاد نهضت سبز شهرستان بندرماهشهر به ریاست مهندس شریفی معاون فرماندار و با حضور اعضای ستاد برگزار گردید

🔻جلسه ستاد نهضت سبز شهرستان بندرماهشهر به ریاست مهندس شریفی معاون فرماندار و با حضور اعضای ستاد برگزار گردید

🔶 در ابتدا ضمن بررسی مصوبات جلسه قبل؛ مقرر گردید شرکتهای پتروشیمی تعهدات خود در زمینه تامین نهال مثمر مورد نیاز شهرستان تا ۱۲ اسفند انجام دهند.

در ادامه مهندس شریفی؛ اظهار داشتند وضعیت فضای سبز بویژه در ورودی های شهرستان و حاشیه اتوبان ۱۷ شهریور رضایت بخش نبوده و لازم است اقدام لازم جهت اصلاح فضای سبز ورودی های شهرستان انجام شود.

🔶ایشان ضمن یادآوری مسئولیت اجتماعی شرکتها در زمینه توسعه فضای سبز؛ اقدامات انجام شده در پارک ۶۸ هکتاری که موجب بروز خسارت به اموال عمومی شده است را نادرست و فاقد توجیه دانسته و از مسئولین مربوطه خواستند مستندات خود را ظرف مدت یک هفته به فرمانداری انعکاس دهند.

روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

۲۹