🔴در بازدید میدانی سرپرست فرمانداری بندر ماهشهر از روستاهای جراحی صورت گرفت/ بررسی مشکلات جاده‌های روستایی و بخش کشاورزی شهرستان بندر ماهشهر

🔴در بازدید میدانی سرپرست فرمانداری بندر ماهشهر از روستاهای جراحی صورت گرفت/ بررسی مشکلات جاده‌های روستایی و بخش کشاورزی شهرستان بندر ماهشهر

🔶سرپرست فرمانداری بندر ماهشهر در بازدید میدانی از روستاهای جراحی، به بررسی مشکلات جاده‌های روستایی و بخش کشاورزی این شهرستان پرداخت.

🔶به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر، فریدون بندری ظهر امروز با حضور در روستاهای جراحی و بازدید از جاده‌های مواصلاتی و اراضی کشاورزی به بررسی مشکلات این حوزه پرداخت.

🔶تسریع در تکمیل جاده روستایی گرگر به گمبزون و ترمیم و بهسازی جاده ریحانه موضوعاتی بود که در این بازدید مورد تأکید سرپرست فرمانداری بندر ماهشهر قرار گرفت.

🔶همچنین ورود آب زهکش اراضی کشاورزی رامشیر به رودخانه جراحی و افزایش EC آب این رودخانه و تأثیر مخرب بر کشاورزی بخش جراحی و راهکارهای حل آن دیگر موضوعی بود که توسط سرپرست فرمانداری بررسی شد.

روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

۳۱