مراسم تکریم و معارفه فرماندار شهرستان بندر ماهشهر مراسم تکریم شهاب صدیقی و معارفه فریدون بندری بعنوان سرپرست فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر باحضور علی‌حسین حسین‌زاده معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان و دیگر مسئولین شهرستان برگزار گردید روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

مراسم تکریم و معارفه فرماندار شهرستان بندر ماهشهر

مراسم تکریم شهاب صدیقی و معارفه فریدون بندری بعنوان سرپرست فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر باحضور علی‌حسین حسین‌زاده معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان و دیگر مسئولین شهرستان برگزار گردید

روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

۱۸۳