افتتاح اولین نمایشگاه تخصصی بانوان کارآفرین و صنعتگر شهرستان بندر ماهشهر با حضور شهاب صدیقی سرپرست فرمانداری و دیگر مسئولین شهرستان در پارک مهرماه بندر ماهشهر زمان بازدید از ساعت: ۱۵ الی ۲۰ روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

افتتاح اولین نمایشگاه تخصصی بانوان کارآفرین و صنعتگر شهرستان بندر ماهشهر با حضور شهاب صدیقی سرپرست فرمانداری و دیگر مسئولین شهرستان در پارک مهرماه بندر ماهشهر

زمان بازدید از ساعت:
۱۵ الی ۲۰

روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

۲۹