دومین جلسه ستاد بازسازی منازل آسیب دیده

دومین جلسه ستاد بازسازی منازل آسیب دیده بر اثر آبگرفتگی بارندگی‌های آذرماه ۹۹ در شهرستان به ریاست شهاب صدیقی سرپرست فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر

روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

۲۳