جلسه ویدئو کنفرانس ستاد مقابله با بیماری کرونا استان با حضور صدیقی سرپرست فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

جلسه ویدئو کنفرانس ستاد مقابله با بیماری کرونا استان با حضور صدیقی سرپرست فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر

روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

۲۳