محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه‌ی آیین بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ١٨ پروژه عمرانی و سرمایه‌گذاری در اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی ره

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه‌ی آیین بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ١٨ پروژه عمرانی و سرمایه‌گذاری در اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی ره

۲۰