آئین اهدای هدایای بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

آئین اهدای هدایای بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به مردم شریف بندر ماهشهر و بندر امام خمینی ره با حضور رئیس بنیاد مستضعفان کشور، شریعتی استاندار و صدیقی سرپرست فر‌مانداری شهرستان بندر ماهشهر

روابط عمومی فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر

۱۶