اطلاعیه تعطیلی به دستور فرماندار

🔻اطلاعیه🔻

*🔻🔻 کلیه ادارات دولتی بانک های شهر بندر امام خمینی به استثنای ادارات خدمات رسان در بخش نیروهای خدماتی(مراکز درمانی، شهرداری، آبفا، برق و گاز) روز سه شنبه ۱۱ آذر بدلیل آبگرفتگی معابر تعطیل می باشد*

روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

۱۳۰