اطلاعیه تعطیلی ادارات و بانک ها بدستور فرماندار

🔻 اطلاعیه 🔻

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر: کلیه ادارات دولتی و بانک های شهرستان به استثنای ادارات خدمات رسان در *بخش نیروهای خدماتی*(مراکز درمانی، شهرداری، آبفا، برق و گاز) روز دوشنبه ۱۰ آذر ماه بدلیل آبگرفتگی معابر تعطیل می باشد

🔻🔻🔻
کانال اطلاع رسانی فرمانداری بندرماهشهر

‏ WhatsApp 1
https://chat.whatsapp.com/IjDz6R3nQNsAoCeDzlDdnl

‏ WhatsApp 2
https://chat.whatsapp.com/KMku06CyhvZ0BA7NHWxb7v

WhatsApp3

https://chat.whatsapp.com/FMbJhyMgZENHkFGknmEbCJ

WhatsApp 4
https://chat.whatsapp.com/I0EfnDylJkK6jmwFZG0xLN

‏ WhatsApp 5
https://chat.whatsapp.com/EPaJCgxwpHt6uLyTqsdDOy

 

WhatsApp 6
https://chat.whatsapp.com/FW2Zbfa845K1wYX7sJ5Hza

اینستاگرام

‏‎
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1j8hbd3no3iyj&utm_content=coovaa7

 

روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

🔻 اطلاعیه 🔻

به دستور فرماندار شهرستان:

 

*سایر ادارات ، بانکها و واحد های اداری و ستادی صنایع پتروشیمی به استثنای مراکز خدماتی(درمانی ، شهرداری ها ، آبفا، گاز و برق ) روز دوشنبه تعطیل میباشند*

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر : به دستور فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان باتوجه به شرایط نامساعد بوجود آمده بر اثر بارندگی‌های اخیر و در راستای رفاه حال کارکنان عزیز ، سایر ادارات دولتی ، بانک ها و واحدهای ستادی و اداری صنایع پتروشیمی شهرستان و به استثنای ادارات خدمات رسان در *بخش نیروهای خدماتی*(مراکز درمانی، شهرداری، آبفا، برق و گاز) روز دوشنبه ۱۰ آذر ماه بدلیل آبگرفتگی معابر تعطیل می باشند.

🔻🔻🔻
کانال اطلاع رسانی فرمانداری بندرماهشهر

‏ WhatsApp 1
https://chat.whatsapp.com/IjDz6R3nQNsAoCeDzlDdnl

‏ WhatsApp 2
https://chat.whatsapp.com/KMku06CyhvZ0BA7NHWxb7v

WhatsApp3

https://chat.whatsapp.com/FMbJhyMgZENHkFGknmEbCJ

WhatsApp 4
https://chat.whatsapp.com/I0EfnDylJkK6jmwFZG0xLN

‏ WhatsApp 5
https://chat.whatsapp.com/EPaJCgxwpHt6uLyTqsdDOy

 

WhatsApp 6
https://chat.whatsapp.com/FW2Zbfa845K1wYX7sJ5Hza

اینستاگرام

‏‎
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1j8hbd3no3iyj&utm_content=coovaa7

 

روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

۲۰۳