جلسه ستاد نهضت سبز شهرستان به ریاست شریفی معاون فرماندار و با حضور نمایندگان پتروشیمی ها، مدیران شهرستان در سالن جلسات فر‌مانداری برگزار گردید

جلسه ستاد نهضت سبز شهرستان به ریاست شریفی معاون فرماندار و با حضور نمایندگان پتروشیمی ها، مدیران شهرستان در سالن جلسات فر‌مانداری برگزار گردید

🔶شریفی معاون فرماندار ضمن تشکر از حضور اعضای ستاد و تلاشهای گذشته به منظور ترویج فرهنگ کاشت فضای سبز شهری از اعضا ستاد خواست هماهنگی های لازم به منظور کاشت مداوم و برنامه ریزی جهت ایجاد فضای سبز مولد در شهرستان را به انجام رسانند.

🔶شریفی در ادامه تاکید داشتند که در راستایی مسئولیت های اجتماعی بمنظور بهبود فضای سبز شهرستان نسبت به تامین نهال های مثمر اقدام نمایند.

روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

۵۶