بازدید شریفی معاون فرماندار بندر ماهشهر از روند اجرای خط لوله آب

بازدید شریفی معاون فرماندار بندر ماهشهر از روند اجرای خط لوله آب

🔶به گزارش روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر:
معاون فرماندار به همراه رئیس اداره آبفا از روند اجرای خط لوله آب به منازل فاز ۵ روبروی کانال خور که
فاقد شبکه آب بودن بازدید نمودند.

🔶 در ادامه همچنین از تاسیسات پمپاژ فاضلاب شهری بازدید نمودند

روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

۶۵