در جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان عنوان شد:

🔻🔻🔻
در جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان عنوان شد:

انبارهای کالا در سطح بندرماهشهر ساماندهی خواهند شد

🔶به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بندرماهشهر: جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان به ریاست ببرانوند فرماندار و باحضور مدیرکل انتظامی و مرزی استانداری، معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان و مدیران دستگاههای ذی ربط محلی با موضوع بررسی وضعیت انبارهای کالا برگزار گردید.

🔶در این جلسه فرماندار شهرستان بندر ماهشهر پس از ارائه گزارش عملکردها توسط مدیران محلی اظهار داشت: در راستای ساماندهی انبارهای کالا در سطح شهرستان مقرر گردید کمیته ای جهت انجام این امور به ریاست فرماندار و با حضور دستگاههای ذی ربط تشکیل و ظرف ۲ ماه نسبت به شناسایی و ساماندهی انبارهای غیر استاندارد و سایر انبارهای موجود اقدام نماید.

🔶محسن بیرانوند در ادامه افزود: این کمیته همزمان با شناسایی و ساماندهی انبارهای شهرستان، هر ۱۵ روز یکبار جلسه بررسی روند اجرای طرح را برگزار و ادارات مربوطه موظف هستند عملکرد خود را در صحت سنجی گزارشات و بازرسی های صورت گرفته در اختیار اداره صمت بعنوان دبیر این کمیته جهت ارسال ارائه به دستگاههای مسئول در استان، قرار دهند.

🔶نماینده عالی دولت در شهرستان بندر ماهشهر در پایان بیان داشت : امیدواریم در مدت زمان تعیین شده طرح بتوانیم نسبت به شناسایی و ساماندهی انبارهای شهرستان بطور جامع موفق بوده و از سوءاستفاده سودجویان، محتکران و قاچاقچیان کالا و ارز در شرایط تحریم جلوگیری نمائیم.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر

۶۰