🔶جلسه پیگیری دفع فاضلاب و پساب های شهرک طالقانی از اراضی طرح اقدام ملی مسکن به ریاست شریفی معاون فرماندار برگزار گردید

🔶جلسه پیگیری دفع فاضلاب و پساب های شهرک طالقانی از اراضی طرح اقدام ملی مسکن به ریاست شریفی معاون فرماندار برگزار گردید

🔶 در این جلسه که با حضور نمایندگان آبفا استان، شهرداری و راه و شهرسازی تشکیل گردید به بررسی نحوه و مسیر انتقال خط پرداخته شد
🔶 شریفی معاون فرماندار تاکید کرد که باید به گونه ای عمل کرد که علاوه بر دفع این پساب ها بصورت بهداشتی، نسبت به آزادسازی اراضی طرح اقدام ملی و آغاز پروژه ساخت مسکن ارزان قیمت هر چه سریعتر انجام پذیرد

🔶 در پایان جلسه مقرر گردید هفته آینده ضمن بازدید مجدد از محل راهکار لازم اتخاذ گردد.

روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

۳۴