جلسه کمیسیون کارگری

🔻🔻جلسه کمیسیون کارگری شهرستان بندرماهشهر به ریاست عکرش معاون سیاسی اجتماعی فرماندار برگزار شد.

🔶در این جلسه به موضوعات
– مطالبات کارکنان مدت موقت سازمان منطقه ویژه پتروشیمی
– مطالبات کارکنان ارکان ثالث سازمان منطقه ویژه پتروشیمی
– کارکنان تعدیل شده شرکت کالای پتروشیمی
رسیدگی شد.

روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

۲۸