جلسه ستاد بازآفرینی شهری شهرستان با موضوع بررسی و تصویب مطالعات راهبردی (سطح یک ) شهر چمران به ریاست شریفی معاون فرماندار برگزار گردید

‍🔻جلسه ستاد باز آفرینی شهری شهرستان بندر ماهشهر

🔶جلسه ستاد بازآفرینی شهری شهرستان با موضوع بررسی و تصویب مطالعات راهبردی (سطح یک ) شهر چمران به ریاست شریفی معاون فرماندار برگزار گردید

🔶پس از بحث و بررسی مطالعات انجام شده از سوی مشاور طرح، هفت محله از شهر چمران بعنوان محلات ناکارآمد به ستاد بازآفرینی استان جهت بررسی نهایی پیشنهاد گردید

🔶لازم بذکر است که بعد تایید و تصویب مطالعات سطح یک، مطالعات سطح ۲ در خصوص تعریف پروژه‌ها در مناطق مورد نظر و اجرایی نمودن طرح اقدام خواهد شد.

روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

۱۱۹