افتتاح یک واحد پرورش ۲۰ راسی گاو شیری و ۳۰راسی گوسفند پرواری توسط آریازنگنه معاون فرماندار بندر ماهشهر

🔶 افتتاح یک واحد پرورش ۲۰ راسی گاو شیری و ۳۰راسی گوسفند پرواری توسط آریازنگنه معاون فرماندار بندر ماهشهر

🔻افتتاح یک واحد سنتی پرورش گاو شیری و گوسفند پرواری

🔶 افتتاح یک واحد پرورش ۲۰ راسی گاو شیری و ۳۰راسی گوسفند پرواری توسط آریازنگنه معاون فرماندار بندر ماهشهر

🔶 یک واحد پرورش ۲۰ راسی گاو شیری و ۳۰ راسی گوسفند پرواری، توسط آریازنگنه معاون فرماندار بندر ماهشهر به همراه مطرودی رئیس و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان بندر ماهشهر در روستای قدس در راستای فرامین مقام معظم رهبری در حمایت از بخش تولیددر سال جهش تولید افتتاح وبهره برداری رسیدچ

🔶 این واحد پرورش گاو و گوسفند با همکاری بخش خصوصی با هزینه سرمایه گذاری ۸۰۰۰ میلیون ریال و اشتغال زایی مستقیم چهار نفر و غیر مستقیم هشت نفر در روستای قدس با پشتیبانی مدیریت جهاد کشاورزی و تامین بعضی از اقلام ضروری و پرداخت تسهیلات ۲۷۰ میلیون تومانی از محل تبصره ۱۸ پست بانک بندر ماهشهر به بهره برداری رسید

🔶 در ادامه بازدید آریازنگنه معاون فرماندار با تقدیر و تشکر از مدیریت جهاد کشاورزی و سایر کارشناسان مرتبط خواستار توسعه بیشتر این طرح ها جهت اشتغال زایی و حمایت از بخش تولید و بالا رفتن راندمان تولیدات کشاورزی در سطح بندر ماهشهر شدند و قول مساعد دادند که جهت توسعه و مرتفع نمودن بعضی از مشکلات موجود در واحد مذکور اقدامات لازم را انجام دهند

روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

۷۸