🔶آئین نمادین زنگ بازگشایی مدارس خوزستان که در مدرسه امام هادی(ع) شهرک طالقانی شهرستان بندرماهشهر برگزار شد

🔶آئین نمادین زنگ بازگشایی مدارس خوزستان که در مدرسه امام هادی(ع) شهرک طالقانی شهرستان بندرماهشهر برگزار شد

hdr

hdr

🔶باحضور مسئولین استان و شهرستان آئین نمادین زنگ بازگشایی مدارس خوزستان که در مدرسه امام هادی(ع) شهرک طالقانی شهرستان بندرماهشهر برگزار شد.

روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

۱۳۰