🔶 چهارمین جلسه شورای ترافیک به ریاست شریفی معاون فرماندار برگزار گردید

🔻چهارمین جلسه شورای ترافیک شهرستان بندرماهشهر در سال ۹۹

🔶 چهارمین جلسه شورای ترافیک به ریاست شریفی معاون فرماندار برگزار گردید

🔶در این جلسه که با دستور کار بررسی مصوبات شورای ترافیک طی ۶ ماه گذشته به ریاست شریفی معاون فرماندار برگزار شد ضمن بررسی کامل مصوبات انجام شده از ابتدای سال تاکنون به موضوع لزوم بهسازی و رفع نقاط آسیب دیده جاده مجیدیه پرداخته و مقرر شد جلسه ای ویژه با همین محوریت و حضور  عوامل مرتبط طی هفته آینده برگزار گردد.

روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

۹۳