🔻🔻همزمان با هفته دولت ، غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا و احترام به مقام شامخ شهدای انقلاب، دفاع مقدس و کارکنان شهید دولت در شهرستان بندر ماهشهر با حضور فرماندار و مدیران محلی برگزار شد روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

🔻🔻همزمان با هفته دولت ، غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا و احترام به مقام شامخ شهدای انقلاب، دفاع مقدس و کارکنان شهید دولت در شهرستان بندر ماهشهر با حضور فرماندار و مدیران محلی برگزار شد

روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

dav

hdr

hdr

hdr

۴۲