🔶در دومین جلسه شورای مسکن بندرماهشهر در سال ۹۹ مطرح شد خدمات زیربنایی مسکن مهر شهرستان تسریع میابد.

🔶در دومین جلسه شورای مسکن بندرماهشهر در سال ۹۹ مطرح شد

خدمات زیربنایی مسکن مهر شهرستان تسریع میابد.

🔶به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر : دومین جلسه شورای مسکن شهرستان با حضور معاون عمرانی فرماندار و سایر اعضاء برگزار و مسائل مربوط به مسکن مهر ماهشهر ، بندرامام و چمران مورد بررسی قرار گرفت.

🔶 شریفی معاون عمرانی فرماندار بندر ماهشهر در این جلسه اظهار داشت : بهسازی معابر و محوطه بین مجتمع های مسکونی مسکن مهر از تیرماه با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال آغاز میشود که با اجرای این طرح ، زیباسازی مبلمان شهری و همچنین جلوگیری از معضلات زیست محیطی انجام میپذیرد.

🔶وی در ادامه افزود : همچنین باتوجه به توسعه ساخت و سازها و جمعیت ساکن در مسکن مهر ( فاز ۷) و در راستای تأمین آب خام این منطقه ، موضوع انتقال شبکه آب خام به این منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفته تا ضمن اتخاذ نظرات کارشناسی، در آینده نزدیک این امر محقق شود.

🔶معاون عمرانی فرماندار بندر ماهشهر در پایان بیان داشت : تاکید ما به مدیران ادارات خدماتی همچون آبفا، برق و شهرداری ها بر آن است با توجه ویژه به سایت های مسکن مهر ب مسیر تکمیل این طرح‌ تا پایان سال جاری قدم بردارند تا بتوان خدمات ارزنده و شایسته ای به ساکنین این مناطق ارائه نمود .
روابط عمومی فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر

۱۸