🔻بازدید بیرانوند فرماندار از روستاهای فاقد دهیار

🔻بازدید بیرانوند فرماندار از روستاهای فاقد دهیار

🔶بازدید بیرانوند فرماندار به همراه مطوری بخشدار مرکزی ماهشهر جهت بهره برداری از پروژه احداث شبکه داخلی آب شرب روستای فاقد دهیاری ابوحنیور و بررسی اجرای فاز دوم بهسازی و آسفالت معابر آن روستا
🔶 عملیات اجرای پروژه تاسیسات آبرسانی بنیوار _ هدامه و احداث خط انتقال در راستای تثبیت،بهبود کمی و کیفی و پایدار کردن آب شرب روستاهای بنیوار علیا، بنیوار سفلی،بنیوار وسطی، هدامه سفلی و علیا، مکسر علیا و شلیوط

🔶کلنگ زنی پروژه احداث شبکه داخلی آب شرب روستای فاقد دهیاری آلبوحردان سفلی صورت گرفت

روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

۲۱