بازدید میدانی دکتر آریا زنگنه معاون فرماندار بهمراه ریس اداره صنعت

🔶بازدید میدانی دکتر آریا زنگنه معاون فرماندار بهمراه ریس اداره صنعت و معدن، اتاق اصناف، امکان نیروی انتظامی و بهداشت از بازارهای بزرگ بندر ماهشهر در راستای مدیریت کردن ویروس کرونا و دستور پلمپ تعداد کثیری از اصناف خاطی و دادن تذکرات قانونی به منظور قطع زنجیره اشاعه ویروس کرونا.
روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

۶۷