جلسه شورای آرد و نان شهرستان بندر ماهشهر به ریاست آریا زنگنه معاون فرماندار برگزار گردید

🔶جلسه شورای آرد و نان شهرستان بندر ماهشهر به ریاست آریا زنگنه معاون فرماندار برگزار گردید
در این جلسه ابتدا آریازنگنه با تقدیر و تشکر از عملکرد اداره صنعت معدن، اداره بهداشت، شورای آرد و نان، اتاق اصناف و دست اندرکاران در مدیریت کردن بازار و نانوایی‌های جهت مقابله با ویروس کرونا،خواستار نظارت و دقت بیشتر صنوف در رعایت پروتکل های بهداشتی شدند و تاکید نمودند که هیچ صنف نانوایی حق افزایش قیمت نان را ندارد و هرگونه افزایش نرخ تخلف است و قابل پیگیری می باشد
🔶در این جلسه مصوب شد که کلیه نانوایی های آزادپز مکلف به الصاق نرخنامه در معرض عموم می باشند و باید همه یک نرخ واحد داشته باشند و همچنین مقرر گردید یک بازبینی کلی در سطح سهمیه نانواییهای شهرستان بندرماهشهر صورت پذیرد تاکید گردید که نانوایی‌ها حق فروش آرد آزاد را ندارند.
🔶در ادامه جلسه شریفات رئیس اداره صنعت و معدن و اداره بهداشت آمار بازرسی ها و اقدامات قانونی را اعلام نمودند که در این خصوص اداره صنعت و معدن ۴۰۰ مورد بازرسی اداره بهداشت ۳۱۷ مورد باز همرسی با نظارت فرمانداری از نانوایی‌های صورت گرفت که قریب به ۲۵ واحد پلمپ و کسر سهمیه و منجر به اخذ تعهد گردید.

روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

۶۱