🔴ادارات دولتی و بانک‌ها فردا در خوزستان تعطیل است

🔴ادارات دولتی و بانک‌ها فردا در خوزستان تعطیل است


🔶 تعطیلی ادارات دولتی و بانک‌ها در روز چهارشنبه ۶ فرودین‌ماه ۱۳۹۹ خبر داد و گفت: این تصمیم به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در خوزستان اتخاذ شد.
سعید رضوانی افزود: مراکز درمانی و بخش‌های عملیاتی دستگاه‌های امدادی و خدماتی شامل این تعطیلی نمی‌باشد

۵ فروردین
روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

۱۰۸