🔸جلسه شورای ترافیک به ریاست بیرانوند فرماندار برگزار گردید .

🔸جلسه شورای ترافیک به ریاست بیرانوند فرماندار برگزار گردید .
در این جلسه مقرر شد طرح محدودیت ترافیکی منطقه ویژه به طور آزمایشی از اول آبان ماه از ساعت ۷ الی ۹ صبح آغاز و اجرایی شود ، همچنین بهره برداری نهایی از سامانه هوشمند طرح مذکور ظرف ۳ماه آینده صورت خواهد گرفت

۳۰ مهر

روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

۳۳۵