ربعین است اربعین کربلاست


هر طرف غوغایی از غم ها به پاست
گویی از آن خیمه های نیم سوز
خود صدای العطش آید هنوز
اربعین حسینی تسلیت باد.
روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

۹۴