🔶با حضور معاون فرماندار بندر ماهشهر/ زنگ پیوند اولیا و مربیان در دبیرستان فرهنگیان نواخته شد

در مراسمی با حضور شریفی معاون فرماندار بندر ماهشهر زنگ پیوند اولیا و مربیان در دبیرستان فرهنگیان این شهرستان به صدا در آمد.

از ۲۴ تا ۳۰ مهرماه هفته پیوند اولیا و مربیان مدارس نام‌‌گذاری شده است.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر

۲۲۵