بازدید میدانی آریا زنگنه معاون فرماندار از شرکت تولیدی آرد بندر ماهشهر

🔸بازدید میدانی آریا زنگنه معاون فرماندار از شرکت تولیدی آرد بندر ماهشهر به همراه رئیس صنعت معدن ، غذا دارو و نماینده بهداشت بندر ماهشهر.
در این اقدام از قسمت های مختلف شرکت و فرآیند تولید و غربال گری و انبار گندم بازدید شد و ضمن تقدیر از عملکرد شرکت مذکور در خصوص اصلاح بعضی از نواقص تذکرات لازم داده شد.
روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

۲۳۲