🔶 بازدید فرماندار بیرانوند و بخشدار بندر امام خمینی ره و مدیرکل امنیتی استان نجفی از سایت های ضد عفونی کردن ماشین های سنگین

🔶 بازدید فرماندار بیرانوند و بخشدار بندر امام خمینی ره و مدیرکل امنیتی استان نجفی از سایت های ضد عفونی کردن ماشین های سنگین
روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

۱۱۲